• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych
 • Wymagania
  Zakres obowiązków
 • Zasady rekrutacji
  Wynagrodzenie
 • Zgłoszenie
  Akty prawne
 • Wyjaśnienia