Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia limitu wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r.
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
 
ZKF-903-1/09
 
 KOMUNIKAT
 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
w sprawie podwyższenia limitu wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 61, poz. 499), które zostało ogłoszone w dniu 16 kwietnia 2009 r. i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r., kwota wyznaczająca limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), została podwyższona do 34 groszy na każdego wyborcę ujętego w rejestrze wyborców.

W związku z powyższym limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., będzie wynosić 10.351.733,84 zł.

                                                                                                         Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 17:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk